پایه بازار : تومان USDT

بازار خرید و فروش اکسی اینفینیتی-AXS

موجودی : تومان
| AXS
| تومان
| تومان
برای خرید ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
موجودی : AXS
| AXS
| تومان
| تومان
برای فروش ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
مقدار (AXS) قیمت واحد (تومان)
مقدار (AXS) قیمت واحد (تومان)