پایه بازار : تومان USDT

بازار خرید و فروش اکسی اینفینیتی-AXS

موجودی : USDT
| AXS
| USDT
| USDT
برای خرید ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
موجودی : AXS
| AXS
| USDT
| USDT
برای فروش ابتدا وارد سیستم شوید.

0
0
مقدار (AXS) قیمت واحد (USDT)
مقدار (AXS) قیمت واحد (USDT)