referralcode
با دعوت از دوستان به موربیت، درآمد کسب کن
کاربر گرامی موربیت، شما می‌توانید در این صفحه، تعداد 20 کد دعوت را برای دوستان خود سفارشی سازی کنید. با ارسال کد دعوت خود به دوستانتان، در حالت عادی 20% از سود کارمزد معاملات فرد دعوت شده به شما تعلق میگیرد.

میزان سود تعلق گرفته به شما

جزییات کد دعوت <<  >>


مقدار سود تقسیمی بین شما و دوستانتان

کارمزد دریافتی خودم

0%

کارمزد دریافتی دوستم

0%

لینک دعوت

کد دعوت

میزان درآمد و تعداد دعوت شدگان کد 

 
درآمد
IRT
   
0
USDT
   
0
 
تعداد دعوت شدگان
نفر
   
0

سفارشی سازی کد دعوت


میزان کارمزد اهدایی به خود و دوستانتان را تعیین کنید.

تعداد کد دعوت باقی مانده برای شما:

0 / 0

عنوان کد دعوت

کد دعوت اختصاصی

نسبت درصد کارمزد خود و دوستتان را تعیین کنید

20%

کارمزد خودم

0%

کارمزد دوستم

کدهای دعوت ساخته شده قابل ویرایش نیستند.