مقدار (تومان)


همه دارایی

0

کارت بانکی

شما هیچ کارت ثبت شده ای ندارید.

با دقت بخوانید!

سوالات پرتکرار

  • به منظور کسب اطلاعات بیشتر از روند برداشت وجه، بر روی لینک  کلیک کنید.

نکته

  • به دستور بانک مرکزی، سقف برداشت در هر روز 100 میلیون تومان است.
  • درخواست برداشت وجه فقط به کارت های ثبت شده در سامانه موربیت امکان پذیر است.
  • زمان واریز وجه به حساب شما طبق سیکل های پایا است.